L’ELEGÀNCIA DEL PROFETA FORAVILER

El plan radica en su sencillez  L’escena transcorre com difuminada per mor de les bellumes que provoquen la intensa calor i el reflex del sol damunt l’arena. Per l’horitzó, s’acosta amb una inquietant lentitud Neil Young amb el cabell descambuixat i colcant un cavall sense nom.  Sembla que porta un missatge de les immenses profunditats […]

Read More L’ELEGÀNCIA DEL PROFETA FORAVILER